TOP 3 symboli Izraela

Judaizm – najbardziej charakterystyczny element Izraela. Judaizm jako religia monoteistyczna jest wiarą w jednego Boga (Jahwe), który wg Tory zawarł z ludem Izraela wieczne przymierze. Obiecał m.in. ochronę ludzi w zamian za życie zgodne z jego nakazami. Judaizm jest pierwszą religią abrahamową, czyli taką, która wywodzi się z Tory i ma wspólnego przodka – patriarchę Abrahama. Religioznawcy tłumaczą, że z tej samej gałęzi wziął się też islam, czy bahaizm. To właśnie z tej religii wywodzi się chrześcijaństwo, które łączy ze sobą Stary i Nowy Testament. Założenia judaizmu mają wpływ na życie codzienne Żydów, którzy pozostają w licznych odłamach tej religii.

Diaspora – słowo to pochodzi z greki i oznacza rozproszenie obywateli danego narodu w rożnych zakątkach świata. Największą diasporę stanowią Żydzi, którzy nie mając w dawnych czasach własnego państwa, tułali się po świecie i zakładali własne rodziny, a później nawet osiedla, czy dzielnice. Przed II wojną światową spora liczba Żydów mieszkała na stałe w Polsce. Jednakże działania Adolfa Hitlera i wojsk nazistowskich kompletnie wyeliminowały tą społeczność w naszym kraju. Obecnie największa diaspora istnieje w USA, gdzie pomimo upływu czasu i rozproszenia, synowie Dawida pamiętają o swojej tożsamości, religii i ojczyźnie.

Gwiazda Dawida – heksagram, sześcioramienna gwiazda, albo jak nazywają ją Żydzi – tarcza Dawida. Jest najbardziej znanym symbolem religii wyznawanej przez naród żydowski. Gwiazda znajduje się też w centralnym punkcie flagi tego kraju oraz na oficjalnych dokumentach. Gwiazda Dawida stała się również symbolem tragedii narodu żydowskiego. Wystarczy sobie przypomnieć historię holocaustu podczas II wojny światowej. Żołnierze III Rzeszy nakazali im np. w Warszawie noszenie opasek z tym symbolem. W ten sposób urządzano selekcję ludności miasta, dokonywano łapanek oraz masowych egzekucji na ulicy.